berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

198/2011 (08.25.) Berente teljes igazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a teljes igazgatási területre vonatkozó Településszerkezeti Tervére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A képviselő-testület
Berente község Településszerkezeti Tervét a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. által készített TSZT rajzszámú Településszerkezeti Terv (1.sz. melléklet) szerint,
A Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét, a Településszerkezeti Terv Leírását a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg.
A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése, valamint a szabályozási terv készítése során a Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településrendezési Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.
A településszerkezeti terv és szöveges része a jkv. 3. számú mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok