berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

199/2011 (08.25.) Az ÁMK beszámolójának elfogadásáról.

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az ÁMK beszámolóját a 2010-2011-es tanévben végzett munkájukról.
Az ÁMK beszámolója a jkv 5. számú mellékletét képezi.

felelős:polgármester, jegyző,ÁMK vez.
határidő:azonnal

2011. évi határozatok