berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

202/2011 (08.25.) Az ÁMK előterjesztéseinek elfogadásáról, hátrányos helyzetű gyermekek támogatásáról, csepegőjárda kialakításáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az ÁMK előterjesztéseit. Bizottsági javaslat által jóváhagyja az alábbiakat:
A bejáró gyerekek intézményi étkezésének és induló füzetcsomag ellátásának támogatását
100 %-ban
A tankönyvek a hatályos jogszabályi előírások szerinti kedvezmények igénybevétele mellett minden nem berentei gyermek esetében térítésköteles.
A hátrányos helyzetű gyermekek (kb. 50 fő) részére taneszköz beszerzésre 100 eFt-ot javasol, melyet a CKÖ 50 eFt-al egészít ki.
Az óvodás gyermekek részére egységcsomag (fogkefe, fogkrém, pohár, törülköző, ágynemű huzat) beszerzésére 100 eFt.
Ezzel egyidejűleg támogatja az iskola-óvoda melletti 45 fm járda szélesítés járólapokból, illetve 10 fm hosszú 1 m széles akadálymentes lejáró készítését max. 190 eFt + ÁFA összegkeretig.

felelős:polgármester, jegyző,ÁMK vez.
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok