berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

205/2011 (08.25.) Római Katolikus Egyházközség támogatásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Római Katolikus Egyházközség kérelmét. A Katolikus templom felszentelésének 100. évfordulója alkalmából egyszeri 150.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok