berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

206/2011 (08.25.) az AES Borsodi Energetikai Kft. Csődegyezségi megállapodás elfogadásáról.

hatályos

[1.] erente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és a jegyző részére elfogadásra javasolja az AES Borsodi Energetikai Kft csődegyezségi javaslatát, amennyiben a működés egyéb feltételei (MEH engedély) biztosítottak.
A csődegyezségi javaslat a jkv. 8. számú mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok