berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

207/2011 (08.25.) A településen elvégzendő munkákról, térfigyelő rendszer kiépítéséről és a 0247 hrsz-ú ingatlan 9/10részének megvásárlásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Pénzügyi Bizottság javaslatát az alábbiak szerint:
A Bajcsy-Zs. úton elkészült a járda a 7-9 sz. bejárati ajtónál, az aszfaltozás megtörtént. A felújítás többletmunkáira szükséges 101 eFt-ot, a kv.-i tartalék terhére jóváhagyja,.
A Művelődési ház környezetének védelme céljából + 1 db kamerával bővíti a községi térfigyelő rendszert, melynek költségére szükséges 200 eFt-ot a kv.-i tartalék terhére jóváhagyja,
A testület a szennyvízcsatorna hálózat felmérést követő felújítási terv mielőbbi elkészíttetését és a felújítás mielőbbi megkezdéséhez tervezői árajánlatok bekérését kéri,
A testület a Bajcsy-Zs. út, Posta út és BC Zrt. által határolt terület csapadékvíz elvezetési/rendezési tervéhez tervezői árajánlatok bekérését kéri.
A testület a tartalék keret terhére 560 eFt-ot hagy jóvá a 0247 hrsz-ú ingatlan 9/10részének megvásárlására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok