berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

23/2011 (02.24.) SztBIO beszámolójának elfogadása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a SztBIO 2010. évi beszámolóját.
A beszámoló a jkv 5. számú mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok