berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

236/2011 (09.12.) Építési-felújítási árajánlatok és műszaki ellenőrzési költségkeret elfogadásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a felújítási munkákra beadott árajánlatokat. A jkv.-höz csatolt értékelő táblázat alapján a 2011. évi költségvetés terhére nettó 19042292 Ft keretösszeget hagy jóvá a munkálatokra, azzal, hogy a szerződések megkötése előtt a pályázókat ismételten – zárt borítékban benyújtott új ajánlat/árlejtés formájában - nyilatkoztatni kell a 1/2002 ÖR 33. §-ában foglaltak szerint.
Ezzel egyidejűleg a műszaki ellenőrzésre a leszerződött összeg 1 %-ának megfelelő keretösszeget hagy jóvá.
Felhatalmazza a polgármestert az árlejtést követően nyertes pályázókkal történő szerződés kötésre.
Az értékelő táblázat a jkv 1. számú mellékletét képezi

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok