berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

239/2011 (09.29.) A bizottságok munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a bizottságok beszámolóját az elmúlt egy évben végzett munkájukról, s azt elfogadja.
A beszámolók a jkv 1. számú mellékletét képezik.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok