berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

24/2011 (02.24.) Az önkormányzat intézményei általnyújtott szolgáltatási térítési díjak elfogadása, 7/2011. (I.27.) kt. határozat módosítása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Horgászrend módosítását. Ezzel egyidejűleg módosítja az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatási térítési díjakról szóló 7/2011.(I.27.) kt. határozatát.
A szolgáltatási díjak jegyzéke a jkv. 6. sz. mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok