berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

241/2011 (09.29.) a Korona Holding Kft. tulajdonában lévő Berente, Bajcsy-Zs. út 34. sz. ingatlan megvásárlásáról szóló 181/2011.(VII. 12.) sz. kt. határozat módosításáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete 181/2011.(VII. 12.) kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Berente Község önkormányzat képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a Korona Holding Kft. részére a Berente, Bajcsy-Zs. út 34. sz. (hrsz: 2) ingatlan megvásárlására, melynek összege bruttó 2,5 mFt. A vásárlás feltétele, hogy a vételárat az eladó azonnal fizesse be az önkormányzat helyi adó számlájára. A testület az adóhátralék fennmaradó részét – az építményadó rendelet egyidejű módosításával – elengedi.
A testület továbbá egyetért azzal, hogy a jegyző az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (3) bekezdése alapján annak késedelmi kamatát elengedje, az adózó pénzügyi helyzetére tekintettel.
A vételi ajánlat elfogadása esetén felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok