berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

242/2011 (09.29.) 2010. évi élelmezési tevékenység és az élelmezési térítési díj megállapításáról szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi társulás 2010 . évi élelmezési tevékenység és élelmezési díj megállapításáról szóló belső ellenőrzési jelentést.
Az intézményvezető és a jegyző 2011. december 31.-ig tegye meg a szükséges intézkedéseket a jelentésben foglaltak végrehajtásához, az önköltség számítási szabályzat bevezetéséhez.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok