berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

246/2011 (09.29.) Alacska Község Önkormányzata 2010. évi tartozására vonatkozó részletfizetési kérelmének jóváhagyásáról

hatályos

[1.] Berente Község Önkormányzat képviselő –testülete megtárgyalta, és elfogadta , Alacska község Önkormányzatának részletfizetési kérelmét, és részükre engedélyezi az elszámolásból adódó 3.000 eFt 6 havi egyenlő részletben történő visszafizetését.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok