berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

25/2011 (02.24.) TIOP 1.1.1-09-es tanulói laptop program

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az ÁMK kérelmét. Az ÁMK 2011. évi költségvetés terhére 700.000.- Ft-ot hagy jóvá a felmerült eszközbeszerzési többletköltségekre.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok