berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

251/2011 (09.29.) A Település gondnokság dolgozóinak 2011. január-február havi béremeléséhez szükséges költségfedezet biztosításáról

hatályos

[1.] A képviselő – testület a Településgondnokság átszervezéssel átkerült dolgozónak a 2011. január- február havi bérkülönbözet és járulékainak rendezésére 400.000.-Ft-os keretet határoz meg, a 2011. évi kv. tartalékkerete terhére.
Az intézményvezető köteles a tényleges felhasználásról a következő testületi – ülésen beszámolni.

felelős:intézményvezető
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok