berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

253/2011 (09.29.) A 2011. évi településüzemeltetési feladatok III. ütemére kért árajánlatok elfogadásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi felújítási munkák III. ütemére beadott árajánlatokat. A jkv.-höz csatolt értékelő táblázat alapján a 2011. évi költségvetés terhére nettó 17 771 eFt keretösszeget hagy jóvá a munkálatokra.
Ezzel egyidejűleg a műszaki ellenőrzésre 18 eFt keretösszeget hagy jóvá.
Felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázókkal történő szerződés kötésre.
Az értékelő táblázat a jkv 8. számú mellékletét képez

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok