berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

254/2011 (09.29.) A közfoglalkoztatási költségkeret emeléséről

hatályos

[1.] Berente Község Önkormányzat képviselő –testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy közhasznú – közcélú foglalkoztatás keretében havi 1, 5MFt keretösszeg jóváhagyása mellett foglalkoztatás történjen 2011. december 31.-ig. A szükséges 4500 eFt költségkeretet a 2011. évi kv. tartalékkerete terhére biztosítja, azzal, hogy a módosítás átvezetését a következő kv.-i rendelet módosításakor el kell végezni.
A községben felmerülő munkák meghatározása a Településgondnokság feladata.

felelős:intézményvezető,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok