berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

26/2011 (02.24.) Település Gondnokság költségeinek jóváhagyása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Település Gondnokság kérelmét. Az épület berendezéseire 800.000.- Ft keretösszeget hagy jóvá, a 2011. évi kv. tartalékkerete terhére.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok