berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

271/2011 (10.27.) A Berente, Bajcsy-Zs utca 3. sz. alatti lakóépület előtti járda felújítási munkák árajánlatának elfogadásáról

hatályos

[1.] Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Gömör-Bau Kft. árajánlatát a Berente, Bajcsy-Zs. utca 3. sz. alatti lakóépület előtti járda felújítási munkák árajánlatát, melynek költsége bruttó 381.250.- Ft.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok