berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

272/2011 (10.27.) Az önkormányzati dolgozók jutalmazásának elfogadásáról

hatályos

[1.] Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi jutalomkeretet hagyja jóvá a 2011. évi költségvetésben jóváhagyott tartalékkeret terhére:
Szent Borbála Idős Otthon:3 600 E Ft
ÁMK:3 151 E Ft
Település Gondnokság:1 386 E Ft
Polgármesteri Hivatal:1 626 eFt
Összesen:9 763 eFt
Ezzel egyidejűleg elfogadja az Alacskai Tagiskola és tagóvoda dolgozóinak 2 heti jutalmazását, melynek összege 597 eFt.

felelős:polgármester, jegyző,intézményvezetők
határidő:azonnal

2011. évi határozatok