berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

276/2011 (10.27.) A Berentei Mazsorett csoport támogatásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a berentei Mazsorett csoportot egyszeri 100.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok