berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

294/2011 (11.17.) A Berentei halastóban telepítendő halvásárlás költségkeretének meghatározásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a Berentei horgásztóba történő – díjbevételeken felüli - haltelepítést, erre a célra 500.000.- Ft-ot hagy jóvá, a kv.-i tartalékkeret terhére.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok