berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

295/2011 (11.17.) Önkormányzati rendezvény támogatásáról

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a művelődési házban tartandó – András napi - önkormányzati rendezvény lebonyolítására egyszeri 100.000.- Ft-ot hagy jóvá, a kv-i tartalékkeret terhére.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok