berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

39/2011 (03.23.) Település Gondnokság 2011. évi munkatervének elfogadása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Település Gondnokság 2011. évi munkatervét.
Ezzel egyidejűleg 5,5 mFt keretösszeget hagy jóvá a kertészeti alprogramra.
A munkaterv és a kertészeti alprogram a jkv. 4. számú mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok