berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

4/2011 (01.27.) Berentei Településgondnokság megalakítása, PH alá tartozó településüzemeltetési csoport megszüntetése

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete a 301/2010.(XI.25.) sz. határozatával jóváhagyott alapító okirattal létrehozott Berentei Településgondnokság működését 2011. február 01.-i időponttal jóváhagyja.
A PH állományában levő – a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó – fizikai dolgozók, a hivatali gépkocsivezető, a hivatalsegéd és a TEMSA OPALIN buszvezető kivételével, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. §-a hatálya alá tartozó intézményen kívüli közalkalmazottak, a védőnő kivételével – átszervezés jogcímén - az új intézmény állományába kerülnek, közalkalmazotti státuszba, alapilletményük megtartásával, a hatályos jogszabályi előírások szerint. Munka és feladatkörüket, valamint az ehhez tartozó esetleges pótlékokat az intézményvezető határozza meg, a hatályos jogszabályi előírások és a testület által jóváhagyott intézményi szabályzatok szerint.
Az áthelyezést nem vállaló dolgozók munkaviszonyát a hatályos jogszabályi előírások szerint meg kell szüntetni.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok