berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

40/2011 (03.23.) Horváth István CKÖ elnökhelyettes megbízása koorditori feladatokkal

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi szociális földprogram keretében tervezett kertészet alprogram koordinátori feladataival Horváth Istvánt bízza, meg 2011. április 01.-től 2011. december 31.-ig, havi 100 eFt megbízási díj ellenében.
A koordinátori megbízási szerződés a jkv. 5. számú mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok