berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

42/2011 (03.23.) Az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatások térítési díjának elfogadása, 24/2011. (II.24.) kt. határozat módosítása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatások térítési díját, módosítva a 24/2011. (II. 24.) kt. határozatát.
A szolgáltatások térítési díja a jkv. 6. sz. mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok