berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

43/2011 (03.23.) Református Harangláb felújítása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Kuzma Endre Gönc, Dózsa Gy. út 29. árajánlatát a Református Harangláb felújítására, melynek bruttó összege: 3.976.771.- Ft.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok