berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

44/2011 (03.23.) Berente település rendezési és szabályozási terv véleményezési anyagának módosítása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a település módosított rendezési és szabályozási terv véleményezési anyagát.
A véleményezési anyag a jkv. 7. számú mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok