berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

45/2011 (03.23.) Vételi ajánlat a 15.0673 ha-os terület megvásárlására

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz Prókai Beáta Szolnok Sütő út 10. II/2. szám alatti lakos berentei külterületi ingatlanjainak, összesen a 15,0673 ha terület megvásárlására, 20 Ft/ m2 áron. Amennyiben a vételi ajánlat elfogadásra kerül, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok