berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

46/2011 (03.23.) Berente volt plébánia egy részének megvásárlása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a volt plébánia egy részének, kb 650 m2 megvásárlására, melynek összege 250 Ft/m2. A vételáron felül az önkormányzat vállalja a megosztási költséget.
Amennyiben a vételi ajánlat elfogadásra kerül felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok