berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

47/2011 (03.23.) ÁMK előterjesztéseinek jóváhagyása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az ÁMK előerjesztéseit.
Boksz edző díjazására 5x58.000.- Ft, összesen 290.000.- Ft-ot hagy jóvá, a kv.-i tartalékkeret terhére.
Az iskolarendőri feladatokat is ellátó körzeti megbízott részére 1 db laptopot biztosít, használatra, berentei körzeti megbízotti feladatainak ellátására, annak idejére. A laptop vásárlására 160 eFt-ot biztosít, a kv.-i tartalékkeret terhére.
használatra ad át.
A Sajószentpéteri rendőrség heti 1 alkalommal térítésmentesen használhatja a műfüves pályát.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok