berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

48/2011 (03.23.) Önkormányzati álláshelyek kötelező megpályáztatása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hatályos jogszabályok keretei között minden új vagy megüresedő önkormányzati álláshelyet pályázati úton kell betölteni, melyen – az álláshelyre előírt feltételek teljesítése esetén - a berentei lakóhellyel rendelkezők élvezzenek elsőbbséget.
Az álláshelyeket legalább a helyi képújságban és a www.berente.hu honlapon kell meghirdetni.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok