berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

6/2011 (01.27.) 2011. évi közfoglalkoztatási terv és szabályzat elfogadása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi közfoglalkoztatási tervet és szabályzatot az előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.
A 2011. évi Közfoglalkoztatási terv és szabályzat a jkv.3. sz. mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok