berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

65/2011 (04.05.) Vételi ajánlat

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Berente 476-501 hrsz-ú, magántulajdonú és egyházi ingatlanok tulajdonosai részére 100 ft/m2 áron vételi ajánlatot ad.
Az eladási ajánlat elfogadása esetén felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok