berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

67/2011 (04.05.) Reumatológiai szakrendelés jóváhagyása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a reumatológiai szakrendelést a REU-MED STUDIO Bt. (3529 Miskolc, Derkovits utca 5.) látja el heti 1 alkalommal 2 óra időtartamban. A közreműködői díj mértéke bruttó 15.000.- Ft/óra.
Az asszisztensi feladatokra 4000 Ft/óra megbízási díjat határoz meg.
Felhatalmazza a polgármestert a közreműködési és megbízási szerződések aláírására.
A közreműködői szerződés a jkv. 3. számú mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok