berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

71/2011 (04.18.) Kerékpárút kivitelezésének megpályázása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 26-os főút melletti kerékpárút tanulmánytervének elkészítésére 150 eFt-ot, míg a szükséges földmérési munkák költségére 100 eFt-ot hagy jóvá, a kv.-i tartalékkeret terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok