berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

8/2011 (01.27.) A településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezése a BorsodChem Zrt. területeire, illetve Berente község területét érintő biztonsági övezetre

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület hozzájárulását adja a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához. A Településrendezési Terv módosításának területe a BorsodChem Zrt. területeire terjed ki, mely kiegészül a biztonsági övezettel érintett területekre is.
A településrendezési terv módosításának teljes költsége a kérelmezőt terheli, melyre háromoldalú szerződést kell kötni.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok