berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

83/2011 (04.28.) ÁMK beszámolójának elfogadása és 1 fő pedagógus álláshely jóváhagyása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az ÁMK (Mazsorett csoport, Rozmaring dalkör) beszámolóját.
Ezzel egyidejűleg a 2011/2012-es tanévre (2012. június 31.-ig) jóváhagy 1 fő pedagógus álláshelyet napközis/tanulószobai tevékenység ellátásához, melynek 2011. évi költsége az ÁMK költségvetésében biztosítva van.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok