berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

84/2011 (04.28.) Egységes óvoda-bölcsőde kialakítása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megbízza az Oktatási Bizottságot és az ÁMK vezetőjét, hogy dolgozzon ki alternatívákat az egységes óvoda-bölcsőde kialakítására, felmérve az igényeket, tekintettel a várható jogszabályi változásokra is.

felelős:polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő:2011.05.15.

2011. évi határozatok