berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

87/2011 (04.28.) CKÖ táncoktatás és szakkör jóváhagyása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete támogatja a cigány táncoktatás létrehozását és egy felzárkóztató csoport létrehozását, melynek költsége 2011. évben, négy hónapra 396 eFt. Az összeg fedezete a 2011. évi kv. tartalékkerete.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok