berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

90/2011 (04.28.) Polgármesteri hivatal pótelőirányzat kérelmének elfogadása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Polgármesteri Hivatal 600 eFt-os pótelőirányzat kérelmét, védőeszközök beszerzésére. Az összeg fedezete a 2011. évi kv. tartalékkerete.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:azonnal

2011. évi határozatok