berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

118/2015 (04.23.) A Kb.-i családsegítő és gyermekjóléti, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálatok munkájáról szóló beszámoló elfgoadása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Kazincbarcikai Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót és az előterjesztés szerint jóváhagyja.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző, PFB elnök
határidő:azonnal

2015. évi határozatok