berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

119/2015 (04.23.) A Berente Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. évi munkájáról szóló beszámolót és azt az előterjesztés szerint jóváhagyja.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

2015. évi határozatok