berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

123/2015 (04.23.) A SztBIO pótelőirányzati előterjesztése

hatályos

Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a SztBIO pótelőirányzati javaslatot, azt az előterjesztés szerint elfogadja, s 252 eFt pótelőirányzatot hagy jóvá ipari vasalópult vásárlására.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző, PFB elnök
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok