berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

124/2015 (04.23.) A Településszerkezeti terv módosításáról szóló 22/2015.(I.29.) határozat módosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete megvitatva a RÉGIÓ Kft által készített módosított Településszerkezeti tervet, az alábbiak szerint módosítja 22/2015.(I.29.) határozatát:

[1.] A Képviselő-testület
• 1. Berente község Településszerkezeti Tervét a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. által készített módosított Településszerkezeti Terv (1. sz. melléklet, rajzszám: TSZT_01m) szerint fogadja el.
• A határozat többi pontjai nem változnak.

felelős:polgármester, jegyző, PFB elnök
határidő:folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2015. évi határozatok