berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

157/2015 (04.23.) A Berentei Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére Gyenesné Kovács Enikő által benyújtott pályázat véleményezése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (1) bekezdése alapján megvitatta a Berentei Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére Gyenesné Kovács Enikő által benyújtott pályázatot és azt a KLIK vezetője részére elfogadásra javasolja.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

2015. évi határozatok