berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

164/2015 (04.23.) A kivitelező árajánlatok (kerékpárút felújítás pótmunkái, összekötőút garanciális munkái) elbírálása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a kivitelező árajánlatokat és az alábbi döntést hozta:

[1.] 1. A 26-os főút és a berentei bekötőút mellett deponált törmelék elszállítására – a 2015. évi kv.-i tartalékkeret illetve a kivitelezői biztosíték terhére – a SEROL-BAU Kft 1714,5 eFt-os árajánlatát fogadja el.
2. A kerékpárút hiányzó 143 m-es szakaszának felújítására vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Egyidejűleg megbízza a BMESZ vezetőjét a saját kivitelezésben történő felújítás költségeinek meghatározására.
3. A Berente – Sajószentpéter összekötőút padka felújítására illetve kőzúzalék szállítására vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Egyidejűleg megbízza a BMESZ vezetőjét a saját kivitelezésben történő felújítás költségeinek meghatározására.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

2015. évi határozatok