berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

166/2015 (05.28.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő–testülete – módosítva 87/2015. (IV.2.) határozatát - úgy határozott hogy, Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71 § (4) bekezdés b) pontja alapján Roza László István polgármester illetményét 2015. június 1.-től 299.200. Ft/hó összegben, a költségtérítését az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 44.880. Ft/hó összegben állapítja meg.

[1.]

felelős:alpolgármester, jegyző
határidő:folyamatos

2015. évi határozatok