berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2015)

167/2015 (05.28.) Az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítése

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete – módosítva 88/2015. (IV.2.) határozatát - úgy határozott, hogy Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Alpolgármester tiszteltdíját és költségtérítését 2015. június 1.-től 134.600.-Ft/hó, költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 20.190.-Ft/hó összegben állapítja meg.

[1.]

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

2015. évi határozatok